Co by mělo obsahovat razítko?

Fyzická osoba (OSVČ)

Jméno a příjmení - Vyžaduje se
Sídlo - Vyžaduje se
IČO - Vyžaduje se
Předmět podnikání - volitelné
Telefonní číslo - volitelné
E-mailová adresa - volitelné
Adresa webu - volitelné
Razítko OSVČ - VZOR
Razítko OSVČ - VZOR

Právnická osoba (firma)

Název firmy - Vyžaduje se
Sídlo firmy - Vyžaduje se
IČO, DIČ - Vyžaduje se
Předmět podnikání - volitelné
Telefonní číslo - volitelné
E-mailová adresa - volitelné
Adresa webu - volitelné 
Firemní logo - volitelné
Firemní razítko - VZOR
Firemní razítko - VZOR

 nebo IČO, co je správně?

Původní IČO se začalo používat v roce 1990, a to jako zkratka pojmu identifikační číslo organizace. V roce 1995 bylo nahrazeno identifikačním číslem, zkráceně IČ. V roce 2010 však začal platit nový zákon, v němž se zavádí pojem identifikační číslo osoby - IČO. Nyní je tedy jedinou platnou zkratkou dle zákona o základních registrech IČO.